Gebruiksregisters 'Geprezen o Heer'

Naar hun aard

 

Openingslied

6Over de schepping
7Ons draagt één aarde
8Gij, Liefde
17Pelgrimslied

 

Slotlied

22Roep ons naar buiten
29Gebed om volharding
32Ga op weg
33Behoud de vreugde
43De een en de ander

 

Acclamatie

13Gij die stilte zijt
31God die ongezien
39Uw goddelijke naam

 

Eucharistie

7Gij draagt één aarde
16Wij naderen U

 

Gebed om vergeving

9Biddend zal het ons doordringen
12Ziekte verdragen
38Ontmoeting
40Vergeving

 

Zegenwens

47Zegenwens

 

Morgenlied

6Over de schepping
17Pelgrimslied
46Wees niet bezorgd

 

Avondlied

18Van uit de diepte
24Elke dag zijn duizend doden
30Gedenk de geliefden

Bijbelteksten

Genesis 1,1-2,46Over de schepping
Exodus 3,13-1639Uw goddelijke naam
Numeri 6,22-2747Zegenwens
1 Kronieken 15,25-2910Huppellied
Psalm 4143De een en de ander
Psalm 9015Wij zijn van vlees en even
Psalm 12117Pelgrimslied
Psalm 13018Van uit de diepte
Prediker 2,24-2633Behoud de vreugde
Jesaja 29,17-2433Behoud de vreugde
Sefanja 3,14-1733Behoud de vreugde
Matteüs 5,1-1628Laten we samen het zout zijn
Matteüs 6,19-3446Wees niet bezorgd
Matteüs 6,26-3424Elke dag zijn duizend doden
Matteüs 10,5-1438Ontmoeting
Matteüs 11,16-1910Huppellied
Lucas 15,3-1032Ga op weg
Johannes 14,25-2936Vredewens
1 Korintiërs 12,12-2643De een de ander
1 Korintiërs 13,1-1344Ooit te leven uit de liefde
1 Korintiërs 13,8-1326Lied van de spiegel
2 Korintiërs 3,12-1826Lied van de spiegel
Filemon 4-733Behoud de vreugde
2 Petrus 3,1-720Smeekbede en lofzang