In 1964 werd door franciscanen in Maastricht ‘Midden Onder U…’ opgericht. De eerste uitgaven waren Nederlandstalige gebedsteksten voor de dagelijkse viering van de eucharistie, geïnspireerd door het Tweede Vaticaans Concilie dat het mogelijk had gemaakt in de volkstaal te vieren. Al snel volgden suggesties voor vieringen op zondag en voor vieringen met gezinnen en jongeren. Later kwamen er werkkaternen voor gelegenheidsliturgie en uitgaven voor persoonlijk gebruik.
De teksten van ‘Midden Onder U…’ hielden een franciscaans karakter: eenvoudig en direct in woordkeuze, dicht bij het leven, met dankbaarheid en verwondering om de Schepping en de uitdaging verbondenheid en vrede te bevorderen. De teksten spraken van hoop, bemoediging en geloof.

Als gevolg van vele ontwikkelingen raakte deelname aan het kerkelijk leven onder druk: minder voorgangers en minder kerkgangers. Het leidde tot samenvoeging van parochies, opheffing van kloosters en sluiting van kerkgebouwen. ‘Midden Onder U…’ merkte dat het aantal abonnementen verminderde. Het bestuur van de Stichting besloot in 2013 te stoppen met de uitgaven en de Stichting op te heffen. Het batig saldo werd bestemd voor projecten waarin het oorspronkelijk ideaal van ‘Midden Onder U…’ zou doorklinken: eigentijds liturgisch materiaal met een franciscaans karakter.

Deze uitgave is het eerste resultaat: een bundel gezangen onder de titel ‘Geprezen, o Heer’. Het zijn woorden uit het Zonnelied, de Lofzang van de schepselen, van Franciscus. Wij hopen dat deze uitgave een bijdrage mag zijn om de Lofzang Gods gaande te houden.